Bài viết

Giá bán lẻ điện kinh doanh giờ cao điểm lên tới 3.991 đồng/kWh

Mức giá điện cao nhất trong biểu giá mới của ngành điện là 3.991 đồng/kWh. Đây là giá bán lẻ điện kinh doanh vào giờ cao điểm cho điện áp dưới 6 kV.

Ảnh minh họa

Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định quy định chi tiết về giá bán điện.

Cụ thể, quyết định quy định rõ giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán lẻ cho các đơn vị bán lẻ điện.

Mức giá bán lẻ điện trung bình là 1.622,01 đồng/kWh. Theo đó, biểu giá điện mới chia rõ 8 nhóm đối tượng với mức giá áp dụng khác nhau: giá bán điện cho các ngành sản xuất, giá bán điện cho khối hành chính sự nghiệp, giá bán lẻ điện cho kinh doanh, giá bán lẻ điện cho sinh hoạt, giá bán buôn điện nông thôn...

Cụ thể, với nhóm bán lẻ điện sinh hoạt, giá điện được chia làm 6 bậc với mức cao nhất là sử dụng từ 401 kWh trở lên giá điện áp dụng là 2.587 đồng/kWh, thấp nhất là 1.484 đồng/kWh.

Giá bán lẻ điện cho đối tượng sản xuất vào giờ cao điểm cao nhất là 2.735 đồng/kWh, giờ bình thường là 1.453 đồng và thấp điểm là 869 đồng. Đối với khối hành chính sự nghiệp: cao nhất là 2.735 đồng/kWh, thấp nhất là 1.460 đồng; giá bán lẻ cho khối kinh doanh, cao nhất là 3.991 đồng/kWh, thấp nhất 1.185 đồng...

Trước đó, Chính Phủ đã cho phép Tập đoàn điện lực Việt Nam tăng giá điện ở mức 7,5%. Thời gian áp dụng từ 16/3/2015.

Cụ thể, giá bán điện của 8 đối tượng như sau:

Nguồn: NDH

Chia sẻ:

Bài viêt cùng danh mục: